Powered by Smartsupp
Gabloty
Producent gablot i witryn
Gwarancja najniższej ceny
gabloty wewnętrzne
Gabloty zewnętrzne naścienne

Regulamin

Gabloty zewnętrzne wolnostoj±ce
Gabloty i witryny aluminiowe
- nowoczesność
- solidne wykonanie
- najniższe ceny
- 30 lat doświadczenia
PYTANIA I ZAMÓWIENIA
tel.: 52 322 39 88
kom.: 517 841 121
e-mail: biuro@gabloty-arabeska.pl
dane kontaktowe

1. Zamówienia:
Sprzedawcą jest firma P.H.U-P „Arabeska” Łukasz Beśka. Zamówienia należy składać w formie pisemnej (e-mail, list, fax). W zamówieniu należy podać przedmiot zmówienia, cenę ustaloną według przesłanej przez sprzedającego oferty lub dołączyć ją, dane zamawiającego do wystawienia faktury oraz dostawy. Zamówienia pisemne są wiążące. Zrzeczenie się zamówienia na inną osobę/podmiot jest możliwe za zgodą sprzedającego. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień. Przeważnie w terminie od 3 do 14 dni w zależności od możliwości technicznych. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub części dostawy z powodu wystąpienia nieprzewidzialnych okoliczności.

2. Transport i odbiór towaru:
Transport towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez sprzedającego lub prywatnym transportem firmy „Arabeska”. Decyzja o sposobie dostawy podejmowana jest po złożeniu zamówienia przez sprzedawcę. Możliwy jest odbiór towaru osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą kupujący ma podpisaną umowę. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy Towaru.Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia. Towar do transportu pakowany jest w opakowanie tekturowe, a w razie potrzeby dodatkowo zabezpieczane wkładkami styropianowymi.
  
3. Płatność:
Instytucje budżetowe: urzędy, szkoły oraz spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i zarządcy nieruchomościami, zobowiązani są do dokonywania płatności przelewem po otrzymaniu towaru w terminie 3-14 dni. Termin płatności ustalany jest przed przyjęciem zamówienia. Prywatne przedsiębiorstwa, osoby nie prowadzące działalności  płatność za towar dokonują przed dostawą przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej faktury proforma lub podczas przekazaniu towaru gotówką. Firma zastrzega możliwość pobrania zaliczki w wysokości 50% brutto przed rozpoczęciem produkcji. Po dłuższej współpracy jest możliwość odroczenia płatności po podpisaniu stosownej umowy o współpracy. Ceny podawane w cennikach oraz telefonicznie są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Podatek vat na cały asortyment dla wszystkich kupujących wynosi 23%. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.
 
4. Gwarancja:
Okres gwarancji wynosi ustawowo 12 miesięcy od daty sprzedaży. Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu poprzez pisemne potwierdzenie producenta. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia na skutek anomalii i kataklizmów pogodowych nie podlegają gwarancji. Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć do transportu. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Okres naprawy/wymiany wynosi do 30 dni. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego wyłącznie z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar.
 
5. Prawo:
Kopiowanie tekstów, zdjęć dostępnych na stronie internetowej, katalogach ofertach bez zgody właściciela jest zabronione. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

P.H.U-P Gabloty Arabeska 2008-2024
Projekt i realizacja: upweb.pl
Arabeska
Nasze oferty Allegro
Strona główna   |   O firmie   |   Regulamin   |   Mapa strony   |   Kontakt